Cuộc sống ở một thế giới khác với tư cách là một pháp sư trông nhà